Faza księżyca

LogowanieWręczenie sztandaru z okazji jubileuszu 65 lecia Koła Łowieckiego Oszczep w Szczecinku PDF Drukuj Email

W 2011 roku obchodzimy 65-tą rocznicę tworzenia na Pomorzu Zachodnim i Środkowym pierwszych polskich, powojennych organizacji łowieckich.

Naczelna Rada Łowiecka, działając w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Okręg Pomorza Zachodniego , powołała w końcu 1945 roku Komisarycznego Łowczego Wojewódzkiego. Został nim inżynier Szczęsny Ćhełkowski , który pismem z dnia 14 stycznia 1946 roku zarządził tworzenie Powiatowych Oddziałów Polskiego Związku Łowieckiego oraz Powiatowych Rad Łowieckich. W tym samym dniu w Szczecinku zorganizował się prowizorycznie Powiatowy Oddział PZŁ.

 

W dniu 20 lutego 1946 roku odbyło się zebranie założycielskie kółka łowieckiego, które przyjęło nazwę : " Kółko Łowieckie "Oszczep" pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku"

Koło Łowieckie "Oszczep" w Szczecinku jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji i ciągłości organizacyjnej tego najstarszego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Kółka.

Przypadający w bieżącym roku jubileusz 65- lecia powstania Koła rozpoczął się spotkaniem wigilijnym i odsłonięciem pamiątkowego głazu opisanym w poprzednim numerze  " Echa Pomorskiej Kniei".  Kulminacyjne uroczystości odbyły się jednak 16 kwietnia 2011 roku. Dzień ten zapisał się jako jeden z najuroczystszych  w historii Koła.

Odświętnie ubrani w mundury myśliwskie licznie zebrani członkowie koła gościli wielu przedstawicieli władz  samorządowych, leśnych i łowieckich  a wśród nich Starostę szczecineckiego pana Krzysztofa Lisa, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku  pana Sławomira Cichonia , Prezesa Okręgowej Rady łowieckiej w Koszalinie  pana Ignacego Jóźwiaka, Łowczych Okręgowych  z Koszalina i Słupska  pp Janusza Rynkiewicza i Mariana Wilczewskiego, prezesów zaprzyjaźnionych Kół  Łowieckich i Prezesa Ligii Ochrony Przyrody w Szczecinku panią Elżbietę Wicik.

Prezes Koła Stanisław Jachowski omówił historię Koła, przedstawiając ją na tle dziejów pomorskiego łowiectwa. Zasygnalizował również obecne zagrożenia stojące przed Lasami Państwowymi i Polskim Związkiem Łowieckim.

W imieniu Koła Łowieckiego "Oszczep" wystąpił z apelem i propozycją wspólnego rozwiązywania problemów w oparciu o opinie zespołu  fachowców, który będzie  powoływany przez władze leśne i łowieckie. Apel został przyjęty z zainteresowaniem.

Następnie odbyło się wręczenie sztandaru nadanego Kołu przez Okręgową Radę Łowiecką w Koszalinie. Uroczystość przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem łowieckim, który obejmował odczytanie aktu nadania sztandaru i odnowienie przez wszystkich członków Koła ślubowania łowieckiego. Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej wręczył sztandar prezesowi Koła, który po zademonstrowaniu zebranym, przekazał go pocztowi sztandarowemu " pod straż i opiekę, jako najcenniejszy symbol Koła".

Pan Ignacy Jóźwiak jako członek Naczelnej Rady Łowieckiej udekorował sztandar, przyznanym Kołu przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich, najwyższym odznaczeniem łowieckim "Złom". Obok tego odznaczenia na sztandarze znajdą się również przyznane wcześniej. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej oraz odznaczenia regionalne nadane przez Okręgowe Rady Łowieckie w Koszalinie i Słupsku.

Doniosłym momentem uroczystości było też udekorowanie kilku członków Koła medalami zasługi łowieckiej oraz odznaczeniami regionalnymi.

Gratulując jubileuszu i zaszczytów, jakich Koło dostąpiło, zaproszeni goście podkreślali osiągnięcia Koła oraz to, że przez cały okres istnienia było wiodącym w pomorskich instancjach łowieckich, a jego członkowie, w większości leśnicy, należeli i należą do najbardziej aktywnych i twórczych działaczy łowieckich.

Goście wręczali również Kołu  okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne od instytucji i organizacji, które reprezentowali.

Uczestnicy spotkania dokonali też  wpisów do Księgi Pamiątkowej Sztandaru.

Następnie zademonstrowano zdjęcia przedstawiające historię i tereny, na których Koło gospodaruje.

W czasie całej uroczystości stosowne sygnały grał Zespół Trębaczy Myśliwskich Trel z Rzeczenicy, który na zakończenie wystąpił z koncertem muzyki łowieckiej.

Występ zespołu pod dyrekcją Błażeja Chmielewskiego, w którym również uczestniczą najmłodsi pasjonaci muzyki łowieckiej został przez zebranych przyjęty z aplauzem.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami oraz obiadem.

W dotychczasowych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele mediów, których artykuły i audycje relacjonujące te wydarzenia a zarazem promujące łowiectwo ukazały się już w "Kurierze Szczecińskim", szczecineckich "Tematach", Radiu Koszalin, Telewizji Zachód i Telewizji Gawex.

Jubilaci przewidują jeszcze kolejne, tym razem 2 dniowe spotkanie z rodzinami i przyjaciółmi, w trakcie którego planowane są między innymi: atrakcje dla dzieci , wspólne spotkanie przy ognisku oraz bal myśliwski.

 

Stanisław Jachowski